Displaying 1 to 5 from 5 results

facebook_data_analyzer - Analyze facebook copy of your data with ruby language

  •    Ruby

Analyze Facebook copy of your data. Download zip file from Facebook and get info about friends, ranking by message, vocabulary, contacts, friends added statistics and more. It won't work if you use different language because of date formatting, different titles on pages. This script uses nokogiri internally to parse data.

polski-w-it - Słowniczek angielsko-polski w IT

  •    Python

Krótki słowniczek pojęć w języku angielskim z okolic programowania oraz ich polskich odpowiedników. Co prawda nikt z nas nie mówi rusztowanie sieciowe oparte o wstrzykiwanie ziaren czy ściana ognia. Ale już customowy header na requeście można śmiało zastąpić niestandardowym nagłówkiem żądania. Po prostu czasem istnieje poprawne, polskie sformułownanie i nie ma powodu, żeby kaleczyć język. Ograniczamy się do pojęć z zakresu programowania. Bez ironii, bez korpomowy. Zachęcam do współudziału (ang. contribution). Znaczy pull requestów, nie tłumacząc na siłę.

mw-thesaurus.el - Merriam-Webster Thesaurus in Emacs

  •    Emacs

For more than 150 years, in print and now online, Merriam-Webster has been America’s leading and most-trusted provider of language information. Spacemacs users can easily add the package to dotspacemacs-additional-packages and start using it, or even add it to be part of a custom layer, see an example.