Fit-checker-opera - Extension pro studenty FIT ČVUT, pro kontrolu aktuálního stavu hodnocení v p

  •        195

FIT Checker - Opera ExtensionMísto zdlouhávého proklikávání se Eduxem je zde jednoduché rozšíření, které přináší informace o získaných bodech a zápo�tech na jedno kliknutí. Download FeaturesBarvení jednotlivých tabů dle "úspěšnosti" (oranžová = záp., zelená = úspěšný kz nebo úspěšná zk, �ervená = neúspěšný kz nebo zkouška /F/) Zvýraznění celkového po�tu bodů za předmět RoadmapKontrola změn (pokud se na Eduxu něco změní, �íslo u ikonky extension bude ukazovat po�et změn) Komunikace s KOSem Detekce uveřejnění termínů zápo�tů/zkoušek Zobrazení zapsaných termínů zkoušek Detekce otevření vstupu do tvorby rozvrhu Přímý odkaz na export rozvrhu do formátu kalendáře (Google, Outlook, atd.) Komunikace s Progtestem Sou�asné detek�ní řetězceZápo�etMožné hodnoty: ANO, Ano, Z, √ zápo�et zapocet Zápo�et klasifikovaný zápo�et nárok na zápo�et ZnámkaMožné hodnoty: A-F zápo�et vysledek Známka Celkový sou�et bodůcelkem Celkem suma cvi�ení celkem hodnoceni celkový po�et

http://code.google.com/p/fit-checker-opera

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

vim-olive - Vim Mode Line Verifier


Vim Mode Line Verifier

vim-mash - Motion Activated Search Highlighter for Vim


Motion Activated Search Highlighter for Vim

vim-grillz - Flash your wicked grillz!


Flash your wicked grillz!

vim-foist - Complete whole lines from any partial therein


Complete whole lines from any partial therein

vim-efmc - Vim Error Format Compiler


Vim Error Format Compileruzbl-utrs - mkng uzbl tlrbl


mkng uzbl tlrbl

toycsv - A toy CSV parser written in ruby + lexr + racc


A toy CSV parser written in ruby + lexr + racc

tiktok - TikTok provides a simple asynchronous timer object for VimL.


TikTok provides a simple asynchronous timer object for VimL.

tabby - Using Vim's Tabs the Right Way


Using Vim's Tabs the Right Way

SohiVila - GNU source-highlight Vim language


GNU source-highlight Vim language

SinTax - A DSL for generating Vim syntax highlighting files


A DSL for generating Vim syntax highlighting files

rkdots - Generate a graphviz visualisation of the given javascript statement.


Generate a graphviz visualisation of the given javascript statement.

RelNumBar - Show relativenumbers alongside normal numbers in Vim


Show relativenumbers alongside normal numbers in Vim

Punisher - Punisher hurts you where it hurts most - your time.


Punisher hurts you where it hurts most - your time.

noisy - Don't chat quietly (weechat channel noises)


Don't chat quietly (weechat channel noises)

newlisp-manual - Asciidoc version of the newLISP manual


Asciidoc version of the newLISP manual

Land-of-newLISP - Selected snippets from Land of Lisp rewritten in newLISP


Selected snippets from Land of Lisp rewritten in newLISP

Fossilise - Poor man's collaborative editing in Vim


Poor man's collaborative editing in Vim

firstly - Convert Between Numeric, Spelt, and Short & Long Ordinal Forms of Numbers


Convert Between Numeric, Spelt, and Short & Long Ordinal Forms of Numbers