Displaying 1 to 8 from 8 results

dolibarr - Dolibarr ERP CRM is a modern software package to manage your company or foundation activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks, agenda,

  •    PHP

Dolibarr ERP & CRM is a modern software package to manage your organization's activity (contacts, suppliers, invoices, orders, stocks, agenda…). It's an Open Source Software (written in PHP language) designed for small, medium or large companies, foundations and freelances.

timestrap - Time tracking you can host anywhere

  •    Python

Time tracking you can host anywhere. Full export support in multiple formats and easily extensible. This app is currently very unstable. Everything may, and probably will, change.

InvoicePlane - A free and open source invoicing application

  •    PHP

InvoicePlane is a self-hosted open source application for managing your invoices, clients and payments. For more information visit InvoicePlane.com or try the demo. Notice: Please download InvoicePlane from our website only as the packages contain additional needed components. If you are a developer, read the development guide.

Ever Gauzy - Business Management Platform (ERP / CRM / HRM)

  •    Typescript

Ever Gauzy - Open-Source Business Management Platform for On-Demand and Sharing Economies. The platform includes Enterprise Resource Planning (ERP) software, Customer Relationship Management (CRM) software and Human Resource Management (HRM) software with employee Time and Activity Tracking functionality.
SolidInvoice - Simple and elegant invoicing solution.

  •    PHP

SolidInvoice is an open-source application that allows you to manage clients and contacts and send invoices and quotes. SolidInvoice requires minimum PHP 7.1.0.

iDoklad API

  •    

iDoklad API Demo je Open Source projekt spole?nosti Cígler Software. Ukázková aplikace demonstruje napojení na faktura?ní službu iDoklad

invoicing - App for issuing invoices, track expenses and managing clients for all the sole traders of New Zealand

  •    Ruby

Like Xero, but shittier.Invoicing is an app for issuing invoices, track expenses and managing clients for all the sole traders of New Zealand. That are registered for GST. And can host a Rails app. And are able to configure Google OAuth.

fakturama - Wystawiaj faktury za darmo i bez ograniczeń

  •    Javascript

Fakturama to prosta aplikacja do fakturowania, napisana w całości w języku JavaScript, z wykorzystaniem frameworka Ember. Dane składowane są w bazie danych Firebase, kursy walut ściąganę są za pośrednictwem YQL z serwerów Narodowego Banku Polskiego. Ogólnodostępna wersja aplikacji znajduje się pod adresem https://fakturama.pl/, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić własną. Aby uruchomić aplikację lokalnie, musisz posiadać node.js (wersja w okolicy 8.9.0) i yarn (okolice 1.3.2). Wszelkie zależności aplikacji instalowane są po wywołaniu yarn install. Aby uruchomić lokalną wersję serwera w środowisku development, należy uruchomić polecenie ember server i otworzyć w przeglądarce adres http://localhost:8000/.We have large collection of open source products. Follow the tags from Tag Cloud >>


Open source products are scattered around the web. Please provide information about the open source projects you own / you use. Add Projects.