xvnkb - Vietnamese keyboard for X Window

  •        0

xvnkb is a Vietnamese keyboard input program for X Window. It provides a useful way of editing Vietnamese in X Window environments with popular input methods and charsets. It runs as a small X application in the background without any interference with o

http://xvnkb.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Vietinputtool - Vietnamese Input Tool (VIT) - Bộ gõ tiếng Việt trên linux, android


A tool that support typing and editing Vietnamese in Linux and Android environment, derived from XVNKB and XUNIKEY, two popular Vietnamese keyboard input methods. Bộ gõ tiếng việt trên môi trư�ng Linux, kế thừa từ XVNKB và XUNIKEY. Changes: Intergrating Xvnkb's GUI and system interacting method with XUnikey's engine: The program works as stable as xvnkb. Provides better, more intelligent Vietnames input method. Supporting input method: Telex, VNI, VIQR. Supporting output chars

Ibus-unikey - Vietnamese IM Engine for ibus


ibus-unikey is an IME for ibusVietnamese Input Method Engine for IBus using Unikey Engine Bá»™ xá»­ lý nhập liệu tiếng Việt cho IBus sá»­ dụng Unikey engine Cài đặtÄ�ối vá»›i Ubuntu: Vá»›i Ubuntu 10.04 hoặc má»›i hÆ¡n thì trong kho của nó đã có sẵn ibus-unikey. Bạn có thể cài trá»±c tiếp thông qua Software Center hoặc Synaptics Còn lại, bạn có thể sá»­ dụng kho của Ubuntu-VN tại Launchpad để cài đặt ibus-unikey (Xem hÆ°á»›ng dẫn) Ä�á»

Scim-unikey - Vietnamese IM Engine for scim


Giá»›i thiệuscim-unikey là má»™t bá»™ xá»­ lý nhập liệu tiếng Việt cho scim, sá»­ dụng engine xá»­ lý tiếng Việt của unikey Ä�ối vá»›i Ubuntu: Vá»›i Ubuntu 10.04 hoặc má»›i hÆ¡n thì trong kho của nó đã có sẵn scim-unikey. Bạn có thể cài trá»±c tiếp thông qua Software Center hoặc Synaptics Còn lại, bạn có thể sá»­ dụng kho của Ubuntu-VN tại Launchpad để cài đặt scim-unikey (Xem hÆ°á»›ng dẫn) Ä�ối vá»›i ArchLinux: bạn có thá»