w-a-m

  •        0

wam consists of a powerful, fast and generic 2D game engine, the quot;wam enginequot;, and of a networked, real-time clone of team17's windows game quot;wormsquot; that utilizes this engine.

http://w-a-m.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Mandelbrotmenge - Einfaches Programm zum erforschen der Mandelbrotmenge


Ziehen Sie mit der Maus über einen Bereich, an den sie heranzoomen möchten Benutzen Sie die Pfeiltasten um zu navigieren Q,W verkleinert/vergrößert die Anzahl der möglichen Farben A,S justiert den Farbwinkel D,F justiert die Helligkeit C,V justiert den Grauwert Y,X justiert, wie genau die Punkte auf Stabilität geprüft werden +,- können auch zum Zoomen benutzt werden I blendet zusätzliche Informationen ein/aus Leertaste setzt das fraktal in die Ausgangsposition zurück. Ãœber Feedback wÃ

Gis-schedule - Projekt z grafów i sieci


Dana jest lista zadao, z których niektóre nie mogą byd wykonane tego samego dnia. Ułożyd harmonogram o takiej właściwości, że poszczególne dni obciążone są po równo, tzn. różnica pomiędzy liczbą zadao wykonanych podczas dowolnych dwóch dni jest nie większa niż 1. Literatura: 1 M. Kubale, Optymalizacja dyskretna, modele i metody kolorowania grafów, WNT, Warszawa 2002.

Agenda2pdf - Generate an agenda file in .pdf format


IntroductionThis program generates a book agenda file in PDF format, ready to be printed or to be loaded on a ebook reader. You can choose among different sections. Each section have pdf links to other parts of the agenda. I've created it for using with my iLiad eBook reader. Btw, I recommend using with ipdf gmt's for editing version. Released under GNU Public License v3 or later. Two screenshots of sample pages: - week page, landscape (option W) - day page, vertical (option d) You can download

Emus-encryption-tool - Emu's Encryption Tool is a java app and library to encrypt and decrypt da


Emu's Encryption ToolReadme1. Whats this tool about?Emu's Encryption Tool is an application that encrypts text using polyalphabetic methods used in the middle ages. Because there are no mathematical functions or formulas the encrypted texts can't be cracked using bruteforce attacks or other password cracking methods used in IT security. The texts are encrypted with random codes and fixed passwords but can also be used as an One-Time-Pad (OTP) which uses extreme long random passwords and codes an

J2memetronome - J2ME Metronome - A Powerful metronome to J2ME devices


Moved to GithubJ2ME Metronome at Github ENGLISH A Powerful metronome to J2ME devices. Notes version 2.0 For now we support only Sony Ericsson. Nokia devices have a bad perfomance with native synthesizer. Supported devices J2ME Metronome have three different versions: Midsized (128X160) Luxury (176X220) QVGA (240X320) J2ME Metronome Midsized Edition is avaliable to Sony Ericsson devices: Sony Ericsson F500i Sony Ericsson K310i Sony Ericsson K320i Sony Ericsson K320i Sony Ericsson K320i Sony Erics

Salon25 - Dodatek to przeglądarki Firefox ułatwiający obsługę platformy blogowej Salon24.pl


Skrypt Salon25 jest nieoficjalnym dodatkiem do Salonu24, który ułatwia nawigację i zarządzanie notkami oraz komentarzami, blokowanie trolli, obserwacje aktywności w dyskusjach, itp. Poprawia też drobne błędy i niedoskonałości. Specyfika tego typu skryptów sprawia, że w zasadzie da nie da się nimi zrobić niczego, czego użytkownik nie mógłby zrobić "na piechotę", bez instalowania czegokolwiek. Jednakże wiele funkcji w Salonie24 może być lepiej wyeksponowanych, lub wygodniejsz

Acpype - AnteChamber PYthon Parser interfacE


Welcome to ACPYPE!A tool based on Python to use Antechamber to generate topologies for chemical compounds and to interface with others python applications like CCPN tools or ARIA. acpype is pronounced as "ace + pipe". Topologies files to be generated so far: CNS/XPLOR, GROMACS, CHARMM and AMBER. Latest version of ANTECHAMBER can be found in AmberTools 12. NB: Topologies generated by acpype/Antechamber are based on General Amber Force Field (GAFF) and should be used only with compatible force fie

Acpypi - AnteChamber PYthon Parser interfacE


Welcome to ACPYPE!A tool based on Python to use Antechamber to generate topologies for chemical compounds and to interface with others python applications like CCPN tools or ARIA. acpype is pronounced as "ace + pipe". Topologies files to be generated so far: CNS/XPLOR, GROMACS, CHARMM and AMBER. Latest version of ANTECHAMBER can be found in AmberTools 12. NB: Topologies generated by acpype/Antechamber are based on General Amber Force Field (GAFF) and should be used only with compatible force fie

Darmak - System zarzÄ…dzania blogiem


Darmak Krótki opis projektuDarmak to system zarządzania blogiem. Gotowa aplikacja będzie pozwalała na prowadzenie i zarządzanie własnym blogiem. Nacisk położony jest na budowę modułową, aby w przyszłości w prosty sposób móc dopisywać nowe funkcje i działy (np. newsy, ogłoszenia, forum, download i inne). W ten sposób może kiedyś projekt rozwinie się w kompletny CMS do obsługi portali internetowych. Darmak jest tworzony w technologii ASP.NET MVC, a do zarządzania danymi wyk

Iniprojectreza1 - ini_project_reza_1


SKdOAEneFyg= a+JRyt1wKEq2x0rie5rin3HsbcaJ7LhYU9qUmQt/cyNx2eBuiFYdPHKC18zuqP86t6+lKQ8qfiX/ gB7eE9x+ttVEE9vvIi/16QMRQMvM9l/MXwieDPdEUy7wbnj2IjhmpdtIqci984wa4PNgUV7GTPjd YbWg3HvGmtH9ULByhxg0bVjSMa2+MNEEwo3beXVOfh7mTGlr0k1jTfCqIprupa9bSm8OBRQsr0Db 3sQzAS6J3Rw0AboUrTNAiWRFhizDEEwgElcusORnhrS/+MycA2VqrXolMW8YPs87xOT9JwB3HZ1W fjUIZF/7eiXbPQ5/vbCxMT8r2u/raC6Rqs5mSSr+g8uRJMNDRSUgJmIwd2o= vRCYvQIMCOo= a+JRyt1wKEq2x0rie5rin3UvSGOhKi4woWgduZfn2omUgzgWXxonFanUqjEF+aLiWTYj/GhX7l/s T17nEQgs1yCwUqO6zbua82b62K/r