VSE

  •        0

This is a source management site for VSE before deployed.

http://vse.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Kocevar - projekt Andreja


Moj projekt za vse živo

Java-preprosti-programi - Java Preprosti Programi


Kaj mora vsebovati program en razred minimalno 3 metode uporaba primitivnih tipov podatkov Prosim dajte ideje za nalogeNi si enostavno zmislit kake naloge naj napišema. Idej hitro zmanjka. Zato �e mate kake, napišite prosim na messenger. Kako so sestavljene dokumentacijeTo velja samo za naloge ki jih je napisal Miha Vse moje dokumentacije so napisane podobno, imajo druga�en stil, se potrudim da je tudi na�in pisanja pri vsaki druga�en. Strukturirane so tako: Prva stran, naslov, avtor. Vsi

Seam-carving-gui - A GUI for Content Aware Image Resizing (Retargeting, Seam Carving)


The Seam Carving GUI is a GUI front end to CAIR, which is an implementation of Arial Shamir's seam carving algorithm (aka content aware image resizing, aka image retargeting). A Little HistoryI ran into a comment by Andy Owen re the Slashdot article about Content-Aware Image Resizing and decided his late night hack was cool enough to deserve an easy to use interface. Besides, after a few days of seeing the impressive demonstration video about the SIGGRAPH paper on seam carving I found myself wis

Naturaledit - nEDIT is a Software AG NATURAL editor for host VSE390


nEdit es un editor que permite modificar y compilar programas NATURAL 314 (de Software AG) en un Host VSE390 desde Microsoft Windows. nEdit te permite deshacer, copiar/cortar & pegar, tiene pestañas para editar todos los programas que quieras (aunque sólo tengas una o dos conexiones configuradas) y highlight de código Natural. Te permite comparar ficheros y guardar o compilar en el mismo host o en tu pc. Dispones de snipplets y vistas de módulos y estructuras. Instalación Descomprimir el zi

Vse-ra2 - Voxel Section Editor for Red Alert 2


Voxel Section Editor for Red Alert 2 A game modding tool that creates and edits .vxl files used the game Red Alert 2 by Electronic Arts.

Bonera - Boni vse povprek


Projekt Bonera Projekt Bonera je predstavitev naše ideje, kako bi lahko rešili problem študentskih bonov z dobro zasnovanim IS. Naše ideja je IS, da bi omogo�al kupovanje bonov v restraciji. Koncept sistema združuje podobnosti ban�nih kartic in študentske prehrane. Princip delovanja bi popolnoma druga�en od tistega, ki ga uporabljamo sedaj. Namesto, da bi bone kupovali na prodajnih mestih in �akali v vrstah, bi vse vrste bonov imeli vedno pri roki. Kako? Na študentskih kartic je magne

Rvir09projekt - WinMobile app


Aplikacija bo namenjena vsem brucem na podro�ju Maribora. Brucem bo zagotavljala informacije, s pomo�jo katerih se bodo lažje znašli v mestu. Vse lokacije kot so fakultete, kavarne, kino centri, diskoteke, športni objekti bodo locirane na zemljevidu google maps. Do njih bo prikazana oddaljenost od trenutne to�ke, možnost prebiranja informacij o izbrani lokaciji, možnost komentiranja uporabnikov itd. Glavna storitev bo torej lociranje objektov za lažjo orientacijo. Aplikaciji bomo lahko

zxpc-duino


Vse o Arduinu.

Tposvn - Tukaj bodo locirane vse datoteke, ki jih bomo ustvarjali med izdelavo projekta TPO


Razvoj carinskega informacijskega sistema v zadnjih nekaj letih je privedel do uporabe razli�nih programskih rešitev. Zaradi vklju�itve zunanjih uporabnikov v E-poslovanje in tudi potrebe notranjih uporabnikov po pomo�i, se je ustanovil oddelek za pomo� uporabnikom, za potrebe katerega je bila izdelana spletna aplikacija za sledenje prijav problemov. Ker aplikacija ni bila realizirana z upoštevanjem obstoje�ih standardov, kot so ITSM in ITIL, je s �asoma postala okorna za uporabo. Poleg