Vallheru

  •        0

Its turn based, web-browser, fantasy MMORPG written in PHP and MySQL (but may work with many other databases) with Smarty Template Engine, ADOdb and PHP Mailer. Based on Gamers-Fusion ver 2.5 with many modyfications in security, speed and features. All development was moved to Launchpad: https://launchpad.net/vallheru

https://launchpad.net/vallheru

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Vallmod - Modtfication Vallheru project.


Modtfication Vallheru project. New engine, new graphics, new code.

Pyheru - Vallheru based, python written game engine


Vallheru based, python written game engineOnly fighting is written so far ;)

Wow-mmorpg - World of the Witcher innovative m(m)oRPG


Used technology: GAE + web2py, Flash AS 3 + pyAMF At this stage the project is polish. If You want to contribute, please send me an email on broadysmile@gmail.com PO POLSKU TU: WoW (nazwa kodowa projektu, której nie powinno się traktować zbyt poważnie) będzie wyjątkową grą mmorpg - stąd zniekształcony skrót gatunku w tytule. Wyjątkową dlatego, że nie będzie przypominać ogame, plemion, ani vallheru. Będzie to połączenie MUDa z graficznym interfejsem ułatwiającym rozgrywkę, z