Universal Visualnovel Engine Tools

  •        0

Universal Visualnovel Engine is a cross-platform AVG Game Engine which supports Windows Phone 8.0 OS.This project hosts the documents and samples of uvengine.

http://uve.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Fit-checker-opera - Extension pro studenty FIT ČVUT, pro kontrolu aktuálního stavu hodnocení v p


FIT Checker - Opera ExtensionMísto zdlouhávého proklikávání se Eduxem je zde jednoduché rozšíření, které přináší informace o získaných bodech a zápo�tech na jedno kliknutí. Download FeaturesBarvení jednotlivých tabů dle "úspěšnosti" (oranžová = záp., zelená = úspěšný kz nebo úspěšná zk, �ervená = neúspěšný kz nebo zkouška /F/) Zvýraznění celkového po�tu bodů za předmět RoadmapKontrola změn (pokud se na Eduxu něco změní, �íslo u ikonky e

Weighted-matching - A c/c++ library for computing minimum weighted matching in a bipartite graph


Given a weighted bipartite graph G =(U,V,E) and a non-negative cost function C = cij associated with each edge (i,j)∈E, the problem of finding a match M ⊂ E such that minimizes ∑ cpq|(p,q) ∈ M, is a very important problem this problem is a classic example of Combinatorial Optimization, where a optimization problem is solved iteratively by solving an underlying combinatorial problem. This problem is also known as the assignment problem. The techniques developed in the Hungarian

Datove-struktury - skripta pro datové struktury


Datové struktury - (pseudo)skripta Když jsem narazil na stránku Martina Vidnera na které byly ke stažení skripta z datových struktur, zaradoval jsem se. Moje nadšení trošku opadlo poté co jsem zjistil, že skripta nejsou zdaleka kompletní. Toto je pokus jejich doplnění do kompletní podoby reflektující přednášku V. Koubka l.p. 2002/2003. Tato práce podléhá licenci Creative Commons Uve�te autora-Nevyužívejte dílo komer�ně-Zachovejte licenci 3.0 Česko update: Akademick

H-cK-teh-P-4N37-N-TF-1X--1


NetFlix hacking for shared movie queue. y0Uve b33n p4wnd bY #1 F!rs1 in 1!ne