User Accounts Manager

  •        0

Aplikacija, ki omogo?a operacije z uporabniki v dolo?eni domeni na google apps. Za komunikacijo s strežniki uporablja Google Apps API.

http://useraccountsmanager.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects