ULIKS

  •        0

Uliks is an umbrella project for deveopment of tools and resources for harmonizing GNU and Serbian language. Uliks je projekat za razvoj alata i resursa u cilju harmonizovanja GNU-a i srpskog jezika.

http://uliks.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Geosynkronisering


Prosjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Culd - A PDF downloading tool for CiteULike BibTeX libraries and integration into JabRef


CiteULike Downloader is a command-line application which downloads your private articles and BibTeX library stored at CiteULike to a local disk and automatically inserts links in the BibTeX file to be accessed through JabRef. culd is currently only available as Python script and depends on Pybtex!

Syncuthink - A PDF searching and downloading tool for CiteULike citation libraries


SyncUThink is a simple web crawler which finds, stores, and synchronizes PDFs of academic articles. It currently works by communicating with CiteULike, a popular online reference manager, but it could easily be adapted to any reference manager system.

Snakeskine - An automatic lab book for computer science


A python application that automatically stores revision control information for source code along with parameters and results for experiments. Future plans include integration with CiteULike for managing code / paper relationships

Rapadura - Search academic papers and view the number of citations from (Google Scholar)


Search academic papers posted to CiteULike and get the number of citations from Google Scholar Add it to your page

Oep2html - OEP2HTML - Verktøy for forhåndsvisning av OEP-uttrekk


This is a tool to analyze reports from records managment / electronic archive systems. The target group is state / government agencies in Norway VersjonshistorikkOEP2HTMLserver v/ 1.1 (23.08.2010)En ny versjon av OEP2HTMLserver er nå ute. Sentrale endringer: Layout (CSS) og innhold (skjema / journalrapport) er adskilt. Fjernet mulig sikkerhetshull (ikke definert variabel) ved bruk av servere der register_globals er påskrudd. Div. retting på "filterfunksjonen" for merking av personnavn. Dette

Ebbs-2 - www-tek prosjekt


Prosjektforslag 1 EEBS (Enda Et Blog System) Et flerbruker blog system med mulighet for å gi kommentarer på hvert enkelt blog innlegg. Brukere må være logget inn for å skrive blog innlegg men alle kan kommentere på innlegg i bloggen. Grunnleggende funksjonalitet (må ha) : Mulighet for å opprette nye brukere Brukere må kunne redigere detaljer om seg selv, navn, adresse, epost, bilde, etc Brukere må kunne legge inn, redigere og slette blog innlegg (med wysiwyg editor) Alle må kunne komm

Entitydescriber - A bookmarking tool for saving bookmarks and tagging them with semantic tags


The Entity Describer (E.D.) is a mechanism for intersecting the Semantic Web with the normal Web. It lets users tag resources on the Web with terms from structured knowledge representation and organization systems. In the first version, E.D. drew its semantic tags directly from the ontologies of the semantic web. In the present version, these special tags are gathered from the millions of topics in the Freebase database. In addition E.D. has been extended so that it is possible to use databases

Turyr - TurYR er en nettside for å bl.a. finne værutsikter langs en strekning.


TurYRProsjektet TurYR er et bidrag til www.yr.no sin programmeringskonkurranse med frist 30. april 2008. Siden vil bli fjernet etter at konkurransen er ferdig evaluert. Denne siden viser ideer til nye funksjoner som vi ser for oss at kan legges til på www.yr.no. Til den funksjonen med automatisk rutesøk, har vi benyttet oss av www.map24.com sine tjenester. Her henter vi kart og ruteinformasjon. Dersom yr.no ønsker å tilby en lignende tjeneste vil det kanskje være mer interessant å velge en

Knowit-googletech-appengine-tutorial - KnowIt Google Tech App Engine Tutorial Application


Google App Engine Workshop/ tutorialOBS!! Denne workshop er ikke ferdig utviklet, men avsnitt om forberedelser er ferdig, og kan følges Hva er Google App EngineGoogle sitt "svar" på cloud computing. Google App Engine har standardtjenester for å kjøre web- applikasjoner (mao. en web- server) basert på java eller pythion Mål med workshopHensikten med denne workshop, er å demystifisere cloud computing ved å la deg får konkret erfaring med en fungerende applikasjon. Gi innføring i enkel br