SiS Stadga

  •        0

Ett projekt för att ta fram förslag till ändringar i Studentkåren i Skövdes stadga.

http://studentkaren.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   

comments powered by Disqus


Related Projects

meinedemokratie_scrapers - electoral calendar scraper for http://www.meine-demokratie.de


electoral calendar scraper for http://www.meine-demokratie.de