E-Ticaret - Sanal Ma?aza

  •        0

Temel olarak geli?mi? e-ticaret sistemlerinin temel özelliklerini bulundurucak ve yönetecek bir sistem olacakt?r. Sonras?nda ek geli?tirmeler için özel çal??malar yap?lacakt?r.

http://sanalmagaza.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects