priqqer

  •        0

Priqqer is een windows applicatie die gebruikt kan worden voor het bijhouden van de werktijd voor diverse projecten. Met behulp van een asp web site is het mogelijk om rapportages te maken van de bijgehouden informatie.

http://priqqer.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects