PHP Object-Oriented HTML API

  •        0

An object-oriented API for creating and rendering XML/HTML documents from PHP. Provides a framework for creating XML/HTML documents programatically from PHP. Contains a host of useful pre-built HTML rendering classes. Supports other types of documents.

http://poha.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Zvucko - alat za rad sa zvukom u c#.net


U okviru ovog projekta ćemo razviti aplikaciju koja treba da služi u prvom planu za reprodukciju i snimanje audio datoteka. Aplikacija bi trebala biti razvijena po uzoru na „Sound recorder“, koji se nalazi inataliran u Microsoftovim operativnim sistemima. Aplikacija bi dakle trebala sadržavati mogućnosti za snimanje zvuka sa mikrofona, te kasnije reproduciranje i jednostavniju obradu zvuka, koja se odnosi na rezanje audio datoteka ili spajanje nekoliko razli�itih datoteka u jednu. Aplik