OrchardCMS - Lokalizacija

  •        0

OrchardCMS - Lokalizacija je projekat lokalizacije Orchard CMS-a na srpski, hrvatski, srpskohrvatski, hrvatskosrpski i sve ostale jezike sa podru?ija ex-YU. Pokuša?emo da iskorisitmo sli?nosti u jezicima kako bi jedni drugima pomogli i olakšali lokalizaciju Orchard-a.

http://orchardexyu.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects