Mobile FIT VUT

  •        0

Školní aplikace pro za?ínající studenty FIT VUT. Obsahuje pot?ebné informace pro studium na Vysokém u?ení v Brn? fakulta Informa?ních technologií. Aplikace obsahuje: -školní p?íru?ku -aktuální jídelní lístkem menz -kontaktní informace na zam?stnance FIT VUT -mapu fakult...

http://mobilefitvut.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects