Linksafe

  •        0

Linksafe is a suite of Ruby on Rails applications required by XDI.org to be an accredited Global and Community Iname Registrar. Linksafe relies on the Ootao EZIbroker application for backend registry services. Learn more at http://www.inames.net/

http://linksafe.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Trafficlightsimulator - Traffic light simulator


Traffic light simulator (dutch)Project beschrijving: De bedoeling is om de regeling van de stoplichten op een kruispunt te automatiseren. Het is een groot kruispunt. Er zijn 3 soorten verkeersstromen, te weten auto’s (en bussen), fietsers en voetgangers. Het noordzuidverkeer is drukker dan het oostwestverkeer. Er zijn per rijbaan autodetectiestroken op 100 meter en 1 meter voor een stoplicht. De detectiestrook van 1 meter voor het stoplicht dient er voor om te kunnen constateren of de auto de

Linksafe-Theme-Engine - a rails plugin managing Linksafe themes and assets


a rails plugin managing Linksafe themes and assets

linksafe - Protects you from accidental deletes by creating hardlinks to all your files


Protects you from accidental deletes by creating hardlinks to all your files

at_linksafe - A grab bag of xri/iname utilities mixed up with some general Rails utilities.


A grab bag of xri/iname utilities mixed up with some general Rails utilities.