LEP

  •        0

Literate Eclipse Programming assists developers in writing structured, well documented source code. LEP integrates automated extraction of source code and documentation into a familiar eclipse environment. Compiling and debugging are fully supported.

http://lep.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Java-preprosti-programi - Java Preprosti Programi


Kaj mora vsebovati program en razred minimalno 3 metode uporaba primitivnih tipov podatkov Prosim dajte ideje za nalogeNi si enostavno zmislit kake naloge naj napišema. Idej hitro zmanjka. Zato �e mate kake, napišite prosim na messenger. Kako so sestavljene dokumentacijeTo velja samo za naloge ki jih je napisal Miha Vse moje dokumentacije so napisane podobno, imajo druga�en stil, se potrudim da je tudi na�in pisanja pri vsaki druga�en. Strukturirane so tako: Prva stran, naslov, avtor. Vsi

Dna-protein-contacts - Program pro sestavení databáze kontaktů a sada strukturních dat


Analýza protein-DNA interakcíPožadavky: základní znalosti biochemie, znalost jazyka Python Více info na wiki Mišmaš Studium zákonitostí interakce mezi proteiny a nukleovými kyselinami je důležité pro pochopení takových fundamentálních procesů, jako je např. replikace, transkripce, �i regulace genové exprese. Rozpoznávání specifických nukleotidových sekvencí DNA-vazebnými proteiny je úzce spjato se strukturními změnami, jež jsou těmito vazbami indukovány. Cílem

Datove-struktury - skripta pro datové struktury


Datové struktury - (pseudo)skripta Když jsem narazil na stránku Martina Vidnera na které byly ke stažení skripta z datových struktur, zaradoval jsem se. Moje nadšení trošku opadlo poté co jsem zjistil, že skripta nejsou zdaleka kompletní. Toto je pokus jejich doplnění do kompletní podoby reflektující přednášku V. Koubka l.p. 2002/2003. Tato práce podléhá licenci Creative Commons Uve�te autora-Nevyužívejte dílo komer�ně-Zachovejte licenci 3.0 Česko update: Akademick

Wordpress-cz - Wordpress �esky


Lokalizace redak�ního systému Wordpress a jeho pluginů Pomocí spole�ného sdílení informací můžeme teoreticky vytvořit tu nejvhodnější lokalizaci. Největší výhodou tohoto systému je pak možnost spolupráce několika autorů (jednoduché komentování všech změn a textů) a shromáždění všech dostupných překladů různých pluginů. Příklad: První autor vytvoří �eštinu nějakého pluginu. Za nějaký �as pak vyjde nová verze pluginu, ale původní autor už n

lep - Life Enhancement Proposals


Life Enhancement Proposals

lep - Notizen/Drafts/Ideen


Notizen/Drafts/Ideen