Kampuuml;s Yemekhane Otomasyonu

  •        0

Kampuuml;slerdeki yemekhanelerde ouml;?renci yemek kart? al?m? ve yemek yeme i?lemleri s?ras?nda ortaya ccedil;?kan sorunlar?n daha efektif ve h?zl? ccedil;ouml;zuuml;lebilmesini sa?layan masauuml;stuuml; bir uygulamad?r.

http://ky-otomasyonu.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects