Kurumsal Ofis Paketi

  •        0

Kurumsal Ofis Paketi (KOP), Microsoft Ofis 2010 ürünleri için geli?tirilmi? eklenti yaz?l?m?d?r. KOP, Word ve Excel’de bulunan i?levlerinin geni?letilmesi ve her iki ürünün entegrasyonu noktas?nda i?levler sunmaktad?r. KOP C# ve VS.NET 2010 kullan?larak geli?tirilmi?tir.

http://kurumsalofispaketi.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects
We have large collection of open source products. Follow the tags from Tag Cloud >>