kork

  •        0

Kork is a little action game that demonstrates the use of the pyOgre and pyODE libraries.

http://kork.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Trafficanalyzer - Analizator ruchu drogowego do wykrywania korków w oparciu o sieć GSM.


Trzyczęściowy program, składający się z symulatora ruchu drogowego i stacji bazowych sieci GSM, modułu analizującego ruch i generującego informacje o korkach, oraz bazy danych, integrującej informacje współdzielone przez powyższe moduły.