Linux Kontor

  •        0

Linux-Kontor is a free ERP (enterprise resource planning) software suite. Its core components are customer, order, invoice and stock management. It's written completely in Java and has a three-tier architecture.

http://www.linux-kontor.org/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Kontorx-cms - Zend Framework CMS


Zend Framework CMS extended by KontorX ZF extension ;)

Kontorx - Zend Framework library extension


EnglishDescriptionI will try translate this text to english, sometime..., now please use e.g. translate.google.com ;) TODOmore practical examples http://kontorx.widmogrod.info/ documentation from polish to english PolskiPrzyznaję się, używam go i to bardzo często :) OpisZestaw klas rozszerzających możliwości Zend Framework: KontorX_DataGrid – biblioteka umożliwia elastyczne prezentowanie danych tabelarycznych w dowolny sposób i prawie w dowolnej formie. Poniżej przedstawiam główne

Kontorx-cms-gwt - Komunikacja GWT z Zend Framework


Zbiór bibliotek komunikujących dla GWT - komunikacja z php za pomocą XMLRPC - zbiór widgetów - wizualizacja modułów CMS KontorX Biblioteki wykorzystywane: - http://code.google.com/p/xmlrpc-gwt/ - http://puremvc.org/

Gibbon


Gibbon is a point of sale (POS) front end or a cash register to be integrated in an enterprise resource planning system (ERP) like Interchange, Linux Kontor, SQL-ledger, phpShop and Gnu Enterprise. Gibbon is aiming for retailbusinesses but are inspired b

Kontor - Accounting


Accounting

kontor53 - Flash Website


Flash Website
We have large collection of open source products. Follow the tags from Tag Cloud >>