Simple IP Camera Recorder

  •        0

simple ip camera recorder, read jpeg camera ip stream and display in window and optionally save display view to file. v.1.X (one cam.) v.2.x (many cam.) prosta nagrywarka ip kamery, czyta jpeg ze strumienia ip camery i wy?wietla w oknie oraz opcjonalnie zapisuje widok do...

http://ipcamerarecorder.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   

comments powered by Disqus


Related Projects