Šah preko interneta

  •        0

Igranje šaha preko interneta. Program je ra?en u C#. Sastoji se iz tri glavna dela: 1) Server na koji se korisnici loguju 2) Protokol kojim je definisana komunikacija u Klijent-Server i p2p okruženju 3) Klijentska aplikacija

http://intersah.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects