Geosynkronisering

  •        0

Prosjekt for utarbeidelse av spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av datalager med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

http://geosyncronization.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   

comments powered by Disqus


Related ProjectsOpen source products are scattered around the web. Please provide information about the open source projects you own / you use. Add Projects.

Tag Cloud >>