Geointegrasjon UML modeller

  •        0

Geointegrasjon er et teknologi-/standardiseringsprosjekt som arbeider med felles grensesnittstandarder for samspill mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemer innenfor kommunal sektor. http://www.geointegrasjon.no

http://geointegrasjon.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

geointegrasjon.client.net


Pre-made Geointegrasjon (www.geointegrasjon.no) client stub for third parties integrating against ePhorte.