GAAT (GNOME ASCII Art Tool)

  •        0

GAAT (GNOME ASCII Art Tool) is an ASCII text or HTML file generator from a picture. You can resize the output to a specific character/pixel size, select the characters to use in the substitution of the pixels, etc.

http://gaat.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Uvawebshop - Webshop project voor eerste jaar informatica voor het vak Webprogrammeren


Dit is de beste webshop die ooit gemaakt gaat worden. Hoe je vast en huiver, want beter dan dit zal nooit bestaan. Geschreven in Ruby en gebruik gemaakt van Ruby on Rails.

Peno3-2010-cwa1 - VTK-fakbar


De VTK-studentenkring baat al vele jaren een fakbar uit en heeft daarvoor een verkoops- en stock-toepassing. In deze opdracht zullen we die toepassing grondig moderniseren. We concentreren ons daarbij op drie grote luiken: 1. Verkoop: Hier moet elke handeling in de fakbar de avond zelf ingegeven worden. Dit gaat van stocktelling over het verkopen van drank aan iemand tot de stand van de kassa voor en na de avond. Hier moet vooral gebruiksgemak primeren: er wordt dan ook gebruik gemaakt van een t

Easy-graph-drawing-app - Small app which lets you draw graph-theory graphs


NEDERLANDS: Een klein computerprogramma waarmee grafen getekend kunnen worden. Ik heb het gemaakt omdat mijn profielwerkstuk over de grafentheorie gaat. Omdat ik veel plaatjes van grafen moest maken ging ik op internet op zoek naar computerprogramma's hiervoor, maar ik vond geen programma's die aan mijn eisen voldeden (gebruiksvriendelijk, mogelijkheid om grafen te kopieren, etc). Omdat ik het voor mezelf heb gemaakt zal ik het ook niet ondersteunen. Ik heb dit project alleen aangemaakt zodat ik

Kassanova - Kassa systeem van NOVA


Het kassa systeem dat nova binnenkort gaat implementeren

Mazesearchki - Search method to complete a maze


Deze opdracht gaat over het zoeken naar een kortst mogelijke uitweg uit een vierkante ruimte die bezaaid is met obstakels. De ruimte kan voorgesteld worden als een rooster van locaties. Een locatie waarop zich een obstakel bevindt is ontoegankelijk voor de agent. De agent heeft zicht op de volledige ruimte en kan acht acties ondernemen, deze komen elk overeen met het bewegen van 1 locatie naar een andere in één van de acht windrichtingen. De agent kan niet op een locatie met een obstakel belan

Myseam - a web2.0 application framework extending jboss seam 2


Introductionjboss seam and appfuse are both great j2ee application framework,i like them very much. but i think they can refer to mutually,so the myseam appears,it contains the all feature of jboss seam2.0GA,at one time it expand some new feature for more conveniently develop,and using some feature of appfuse too. new feature that the jboss seam don't contain:the Home Bean,List Bean,entity can be generated into difference package,and the view can be generated into difference directory,such as,i

Nulpuntdrie - woordenwoolkje


voor de centrale OBA als project een tagcloud systeem gebouwd waarbij het de bedoeling is de gebruiker binnen 10 secondes duidelijk te maken waar het boek precies over gaat

Sandwitch - Een set van tools om dagelijks broodjes te bestellen binnen een bedrijf


Met dit project willen we een aantal tools ontwikkelen om het bestellen van broodjes, en de administratie daarvan, te automatiseren. In een eerste fase willen we het uittesten binnen ons bedrijf en later misschien uitwerken tot een product. Een kort scenario van hoe het er bij ons bedrijf aan toe gaat: Dagelijks besteld de verantwoordelijke voor de bestelling van de broodjes (vanaf nu noem ik deze persoon Pierre) voor elke werknemer, indien die dat wenst, broodjes. Hij gaat bij iedereen langs en

Kantine-simulatie001 - Kantinesimulatie in Java


De komende zes weken gaan je in tweetallen aan de slag met het maken van een kantine simulatie. De uiteindelijke simulatie is een grafische applicatie waarbij klanten artikelen kunnen kiezen, in de rij gaat staan en afrekenen. Allerlei zaken zoals het betalen met contant geld of pinpas en het berekenen van omzetgegevens komen gaandeweg ook aan bod.

Hro-bierbrouwerij - Besturingsysteem voor een micro-brouwerij


Binnen de Hogeschool Rotterdam (instituut EAS), gaat een micro bierbrouwerij gebouwd worden. Deze brouwerij zal volkomen automatisch moeten werken. Dat betekent dat het complete brouwprogramma, de aansturing van motoren, verwarmingselement, gaskleppen, aansturing van kleppen, het aflezen van vloeistofniveaus en temperaturen in de verschillende ketels, volledig geautomatiseerd dient te worden. Tijdens dit project zal de basis worden gelegd voor het automatiseren van de brouwerij. De code binnen d