EventWriter

  •        0

An Game Mod Maker

http://eventwriter.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   




Related Projects

Didays-ice - Project page for DiDay's I.C.E : Iron Cross Edition - A mod for Hearts of Iron 3 (C


WHAT IS DIDAY'S MOD ?The mod is aimed to make HOI3 a better simulation of what the WW2 was (the vanilla game -i.e. non modded- is unrealistic and ahistorical, as Paradox wanted to make it). The point of the mod is to have a better experience of the game by adding : Almost 400 events 50 decisions More than 110 new technologies (visible and event related) Around 60 new units, some of them was (in my opinion) missing from the game (SP-AA, escort fighter, long range or armed transports ships...), mo

Doantonghop - Do an tong hop


Link bao cao google doc: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwFIGiJ6hRgPY2E2ZGZhZGQtMDVmMC00ODQ3LWJkNDMtNWY1NDE2ZWMzNmZj&hl=en&authkey=CJD73fAN Luc vao giao dien hoi khac, nen chon File -> download tai ve de xem !!! Yeu cau cua widget tuan nay (4) : 1.Applet va engine ? 2.GTK lap trinh da nen ? 3.QT co san thu vien gi ? 4.Class huong doi tuong ? 5.Download bo widget tookits 6.Font chu chinh lai ? 7.Tim hieu web services , demo ? link source cua web Java : https://

Mudim - Bộ gõ tiếng Việt dành cho các trang web


Giới thiệuMudim là bộ gõ tiếng Việt viết trên Javascript đùng để tích hợp vào các trang web. Mudim được phát triển dựa trên bộ gõ CHIM của MrChuoi, ngoài ra tham khảo ý tưởng và do đó mang nhi�u nhi�u ưu điểm của các bộ gõ khác cùng loại. Tổng hợp lại, Mudim trở thành bộ gõ đặc biệt dễ sử dụng, cài đặt đối với các nhà phát triển web cũng như tiện dùng cho khách viếng thăm trang web.

The-imirs-renaissance-project - Grand Decoration of IMIRS


TIRP is planed as a long term project [1~2 year to �nish]. The aim of TIRP is to bring Renaissance to IMIRS by building an elegant and easy to use graphical user interface which can be remotely accessed and manipulated through modern internet browsers. TIRP is expected to be able to: 1. Provide an easy to use User Interface that would outshine competitors. 2. Be able to provide semi-automation in data collection. 3. Be able to provide semi-automation of 3D reconstruction. Required skills: 1. P

Typ-style - Blue Pumpkin


http://ngoisao.net/News/Dung-cuoi/2010/08/3B9D0487/ CHÚ �M�i ngư�i coi lại cách trình bày của mình xem, có vẻ hoi trống ở một số chỗ và cũng ít điểm bắt mắt, Tân kiếm thêm một số ảnh trang trí để thêm vào xem. eproject BLUE_PUMPKIN User guide: hướng dẫn sử dụng hệ thống: cách đăng nhập và sử dụng cho 2 role: user, employee, and admin. Hướng dẫn cài đặt hệ thống trên server: cài jdk, sqlexpress 2005, cài

hoi3_stats - Generates statistics to Hearts of Iron 3


Generates statistics to Hearts of Iron 3