ETman

  •        0

Bu oyun gerccedil;ekten ccedil;ok e?lenceli bakarsan?z mario'ya benzetebilirsiniz,daha geli?tirilme a?amas?nda oldu?u iccedil;in 1 level ama daha sonra di?er level'larda eklenecek,bu oyun ErkinTuzcular taraf?ndan yap?lm??t?r.

http://etman.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

etman-xPyCrawler


A simple crawler written in Python