ELATED

  •        0

ELATED is lightweight, general-purpose, web-based digital assets management system which uses Fedora (http://fedora.info) for its back-end. This client application can be used to manage items in an existing or fresh Fedora repository.

http://elated.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

elateXam e-assessment


ElateXam is a complete toolsuite for electronic exams. It includes several task types (multiple choice, cloze texts, free texts, mapping, drawing, autotool), correction tools, analysis and export features. It's used at the university of Leipzig.

Turkcehaller - Türkçe ifadeye ismin hâllerini ekliyoruz.


Türkçe HâllerKodu açık bir dilbilgisi aracı. Amacı bir Türkçe ismi istenilen hâle göre çekimlemek. Yani daha doğrusu, hâle göre eklenecek "çekim ek"ini kurallı bir biçime sokmak. Sesli uyumlarını ve diğer Türkçe kurallarını dikkate alarak. Yıllardır kanayan bir yaraya parmak bastığımızın farkındayız. Rica ederiz. İyi haber: İki arkadaş bu koda devam etmiş. Ortaya "Türkçe Ekler" çıkmış. Tebrikler. http://code.google.com/p/turkceekler Kodun kullanımı:s

elation - Elation PHP framework


Elation PHP framework

elation-engine - Elation Javascript Game Engine


Elation Javascript Game Engine

elation-irc - Elation JavaScript IRC client


Elation JavaScript IRC client

elateXam-logs - Clojure based log file analysis for elateXam logs


Clojure based log file analysis for elateXam logs

elateXam-package - Jetty based package of the elateXam eAssessment server


Jetty based package of the elateXam eAssessment server

arapita-ruby


Zamiana Elation code z Pythona na Ruby

GNUEiffel - SmallEiffel and SmartEiffel Ports to AmigaDE/Elate


SmallEiffel and SmartEiffel Ports to AmigaDE/Elate