EHAK

  •        0

Ülesanne oli koostada xml fail, mille dimensioonide arv on minimaalselt neli ja kolmel neist on atribuute, mis ei ole pelgalt ID, koostada xsd e schema fail selle xml-i kohta ja luua kolm xslt faili, mis töötlevad seda xml-i - igaüks eri moodi.

http://ehak.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

php-ehak-xml-parser


Little class for parsing Classification of Estonian administrative units and settlements xml provided by http://metaweb.stat.ee/