E-GADS!

  •        0

E-GADS! is a php/MySQL based administrative database system designed to assist volunteer ground search and rescue teams in managing membership, training and search report information.

http://e-gads.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Qreadbook - QReadBook is a small and simple book reader programmed in C++ using the QT4.3 toolkit.


欢迎加入本开æº�项目,欢迎给它æ��æ„�è§�:)è�”系我请用fangvv at gmail dot com å¼€å�‘å¹³å�°:Ubuntu Linux 编程语言:C++, QT4.3 Library 支æŒ�ç¼–ç �æ ¼å¼�:GB2312(大部分中文电å­�书采用该编ç �æ ¼å¼�) 注:目å‰�v0.1.5.1支æŒ�å�„ç§�ç¼–ç �æ ¼å¼�,使用方å¼�是在命令行下å�¯åŠ¨ï¼Œç¬¬ä¸€ä¸ªå�‚数指定编ç �æ ¼å¼�,默认使用GB2312. 如./qreadbook将会用GB2312ç¼–ç �æ ¼å¼�解æž�文本文件,而./qreadbook UTF-8将会用UTF-8ç¼–ç �æ ¼å¼�解æž�文本文件。如ä¸�äº

Fixlatvian - Improved Latvian support for LaTeX


AprakstsFixLatvian pakotne uzlabo latviešu valodas atbalstu LaTeX sistēm�. Uzlabojumu saraksts: punkti pēc autom�tiski izveidotajiem numuriem (virsrakstos, satur�, \\ref un \\pageref komand�s); izmainīts daļu un nodaļu, attēlu un tabulu, teorēmu virsrakstu noformējums («1. nodaļa», «1. att. Nosaukums», …); dažu LaTeX komandu tulkojumi, alfabētiska numer�cija ar latviešu burtiem; pareiza zemteksta piezīmju (footnote) numer�cija; iespēja lietot komatu k� decim�ldaļas