DotNet4Checker

  •        0

A simple tool to check if Microsoft .NET Framework 4.0 Full is installed. Written in C++

http://dotnet4checker.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Sumchecker - Utility to operate file hashes.


SumChecker is simple utility to calculate and check MD5, SHA1, SHA256 and SHA512 file hashes. System requirements: Windows 2000/XP/Vista/7 with .NET Framework 4 Client Profile installed. P.S. In my work I`ve used for Faenza icon theme provided by Matthieu James and distributed under GPL license (http://tiheum.deviantart.com/art/Faenza-Icons-173323228). I want to thank James for his great work.

Vispell - Phần m�m kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt - Vietnamese Spell Checker


ChÆ°Æ¡ng trình này được tôi viết bằng C#.NET, nhằm mục đích giảm bá»›t mệt nhá»�c cho vợ (pandaxinh, biên tập viên, phóng viên, nhà báo) khi duyệt qua các văn bản tiếng Việt có Ä‘á»™ dài trung bình (vài trang A4). Hiện tại vispell có các tính năng sauKiểm tra văn bản vá»›i tốc Ä‘á»™ chấp nhận được khi bật đầy đủ tính năng (khoảng 1 giây cho má»™t bài báo thông thÆ°á»�ng) Các từ Ä‘iển ở dạng text, dá»… sá