DOMi

  •        0

Improved DOM object for PHP. A transparent integration of DOMDocument, DOMXpath and XSLTProcessor into a single object that also includes rendering functionality and a converter tool to transform PHP data into XML data and attach it to the XML tree.

http://domi.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Blogfrog4blogger - wstawianie głosowania blogfrog na blogach Blogger


Skrypt osadzaa wklejkę do głosowania BlogFrog na blogach systemu Blogger (.blogspot.com) Pokazuje wklejkę zarówno na stronie głównej (wszystkie notki) jak i na stronie z jedną notką (z komentarzami). Oparty jest o strukturę dokumentu z domyślnych szablonów i nie był sprawdzany na innych szablonach. Nie zdążyłem go opublikować tutaj, jest opisany (i do pobrania) na blogu.

Idomy - inteligentne domy


inteligentne domy

Arq-evolution - Pesquisas sobre a gênese de um trabalho de arquitetura


A pesquisa 'Desenho de processos: diagramas dinâmicos como representação de processos de criação' insere-se no domi�nio da comunicação visual, esta que tem desempenhado papel importante na elaboração e transmissão de informação e conhecimento. O objetivo da pesquisa e� refletir sobre questões metodolo�gicas relativas aos estudos de processos de criação, utilizando o desenho (representação gra�fico-visual), mais especificamente, o diagrama como representaça

Domyworld - "Se, quien tu quieras ser" - "You are, whoever you want to be"


DomyWorld es un videojuego basado en navegador, de, como sus creadores lo describen, "Sociedad Virtual", donde tu, simplemente, serás quien quieras ser...

Autowebsys - Auto Web System


Charakterystyka projektuWiele aktualnie działających systemów wspierających zarządzanie firmą/produktami opiera się o schemat: Baza danych przechowująca informacje; Logika biznesowa oparta głownie o operacje CRUD na DB; Interfejs użytkownika nastawiony na edycję formularzy i reprezentację danych z DB w formie tabelek i drzew. Celem projektu jest zbudowanie, w oparciu o ten model, uniwersalnego i konfigurowalnego systemu dostarczającego gotowe rozwiązania przy włożeniu minimalnego

Epguide - Electronic TV Guide grabber


WstępAplikacja pobiera dane z dowolnego źródła programu telewizyjnego. Obecnie obłsuguje tylko interfejs z Wirtualnej Polski. Wyjściem jest prosty format tekstowy lub format XMLTV. Wiadomości2010/11/14 - wydanie wersji 1.5.0 - dodanie parsera canal+ (dzięki Michał Sawicz), możliwość podawania identyfikatorów kanałów w postaci tekstowej (dla canal+) 2010/06/22 - wydanie wersji 1.4.3 - poprawki #8, #10 - poprawka formatowania strefy czasowej, dodanie logowania operacji - nowa opcja

Convertertosmi - Converter to SMI


Celem projektu będzie stworzenie prostego conventera napisów do formatu SMI. Większość odtwarzaczy DVD niestety uznaje format SMI jako domyślny i nie ma problemów z odtwarzaniem napisów w tym formacie