Diplomova prace SCSF

  •        0

Cílem této práce je seznámit se s technologií Smart Client Software Factory(SCSF). Tato technologie je vyvíjena skupinou Patterns & Practices pat?ící spole?nosti Microsoft. Jádrem technologie je Composite UI Application Block - CAB.

http://diplomkascsf.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects