Dendrarium

  •        0

Dendrarium s?u?y do wybierania i weryfikacji sk?adnikowych drzew sk?adniowych generowanych przez parser ?wigra. System jest u?ytkowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN do tworzenia banku drzew sk?adniowych dla j?zyka polskiego Sk?adnica.

http://dendrarium.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects