ChatZilla Support Boards

  •        0

Home of the ChatZilla Support Boards. ChatZilla is an open-source IRC client built specifically for Mozilla, Firefox and Netscape. We will focus on having FAQ's, downloads, news submissions and more regarding ChatZilla.

http://cz-sb.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Robotic-hardware-interface - Rozhraní pro ovládání hardware malého mobilního robotu


Vývoj rozhraní mezi hardwarem a vyšším řídícím systémem pro malý mobilní robot + řídící software pro platformu PC. Projekt vzniká jako bakalářská práce (zatím dvou lidí) na Vysoké škole polytechnické Jihlava (http://www.vspj.cz). Vize projektuRobot bude tvořen �tyřkolovým podvozkem s diferenciálním zatá�ením, postaveným na platformě MOB-03 (HobbyRobot). Elektronika robotu bude tvořit rozhraní mezi hardwarem a programem v PC. Umožní tak programátorovi sou