CVS for IIS

  •        0

CVS web viewer for IIS/VB/COM+/ASP - similar to ViewCVS but targeted for Windows. It contains a forum for discussing code sections. (This project also contains -CVS Surfer- which is a stand-alone desktop CVS viewer. The code is similar to cvs4iis.)

http://cvs4iis.sf.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Datove-struktury - skripta pro datové struktury


Datové struktury - (pseudo)skripta Když jsem narazil na stránku Martina Vidnera na které byly ke stažení skripta z datových struktur, zaradoval jsem se. Moje nadšení trošku opadlo poté co jsem zjistil, že skripta nejsou zdaleka kompletní. Toto je pokus jejich doplnění do kompletní podoby reflektující přednášku V. Koubka l.p. 2002/2003. Tato práce podléhá licenci Creative Commons Uve�te autora-Nevyužívejte dílo komer�ně-Zachovejte licenci 3.0 Česko update: Akademick