cp-ng

  •        0

Spimple new generation cp shell command with extended functions.

http://cp-ng.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Mxocp200607h - Me Xung Online


Mè xừng online, ư�ng dụng của lơ�p CP200607H để thực hành về JSP và Struts

Liberty-team - Doctor Web Forum eProject


DOCTOR WEB FORUM EPROJECT Begin : 15/08/2011 - End : 30/09/2011 Finish Date : 25/09/2011 GUIDE eProject name : Doctor Web ForumFaculty : Lê Phước BìnhMember :1. �ặng Văn Thanh2. Trịnh Ng�c Tiến3. Nguyễn Văn TàiClass : CP201102G - Hue Aptech eProject Download by Tag 1. Task Sheet2. Document3. Database4. Gui

Environmental-survey - eProject Sem 3


Project Sem 3: "Environmental Survey" Guide: Faculty : Lê Phước BìnhClass : CP201102G - Hue AptechMembers: 1. Tôn Thất Quốc Cư�ng2. Nguyễn Minh �ức3. Trần Trúc Phương Team Group: Name group: The ThorSologan: "Push the limits and we will see what it bring" eProject Start date: 15/08/2011End date: 30/09/2011

Cim-flyhigh - Campaign Information Management


Campaign Information Management GUIDE Faculty : Võ Thanh SơnClass : CP201003A - Hue Aptech MEMBERS 1. Nguyễn Trần Quảng2. Nguyễn Thiện3. Bùi Bách Tùng TEAM GROUP Name Group : Fly HighSlogan : fly higher and further eProject Start Project : 04/10/2010End Project : 04/11/2010

Childcare - ChildCare Manangement System


ChildCare Manangement System GUIDE Faculty : Võ Thanh SơnClass : CP201003A - Hue Aptech MEMBERS 1. �ặng Văn Thanh2. Lê Hoàng Phong3. Lê Công �ức4. Nguyễn �ình Minh TEAM GROUP Name Group : FriendShipSlogan : Teaching today what tommorow will need to know. eProject Start Project : 04/10/2010End Project : 04/11/2010

Rdbms-sem2 - SSDO: Working with SQL Server Database Objects


Mon, 28.9.2009Theory review: try to answer the questions at http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=ssdo-quiz-aptechWeb, 25.9.2009Absent: Nguyễn Thị Bích Thủy (có phép), Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Phước Thanh Trung, Trịnh Ng�c Tiến, Hoàng �ức Anh, Ngô �ức �en Review1: View, Stored Procedure, TriggerWeb, 23.9.2009Absent: 0 Mon, 21.9.2009Absent: 0 Fri, 18.9.2009Absent: 0 Wed, 16.9.2009Absent: 0 Mon, 14.09.2009Absent: Nguyễn Hữu Quốc Hi�n, T

Thiet-ke-web-viet-nam - Thietkewebvn, Thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web, thiết kế


Công ty CP Phong Cách Mới Việt Nam (http://www.phongcachmoi.vn) chuyên v� lĩnh vực thiết kế website Cao Cấp; được thành lập vào năm 2011 bởi một đội ngũ kỹ sư phần m�m tài năng và nhiệt huyết. Nắm bắt tốt khuynh hướng phát triển của công nghệ thông tin trong đ�i sống xã hội, cùng với khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, Công ty phát triển và cung cấp các giải pháp cũng như các dịch vụ tr

Image2css - Convert images (png, gif, jpg) to Data URI CSS classes


Image2CSS-Converter has moved to github.comnew location The purpose of Image2CSS-Converter is to stream-line the process of generating data URI for use in CSS files. There are several online tools that allow you to upload images and receive a screen full of Base64 text. This tool allows you to batch script the process on your own machine. Features: Command line interface for Linux or Windows Generate CSS file containing Data URI CSS classes Convert single file or entire directories of images to

Acs-course - Advanced Programming in C# Course


Advanced Programming in C# Course Total 8 sessions: 03 theory sessions and 05 lab sessions Library References - CPT: \\\\ha-database\\TLHocTap\\APTECH\\14.ACS(Sem2) - http://www.codeproject.com/ -Professional C#, Second Edition (Paperback) by Simon Robinson , K. Scott Allen, et al - Programming C#: Building .NET Applications with C# ILLUSTRATED (Paperback) by Jesse Liberty - Programming C# with Visual Studio .NET 2005 (Paperback) by Jeffery Suddeth - C# và .Net FrameWork by Duong Quang Thien CP

Letusdo - Everything made Simple!


Let's do something simple!Team name: H2NTPhòng H�p của NhómIssues http://www.mediafire.com/?wn6h7cjfhbh1i2y Project Owners: Phạm Hoàng Bảo Nhiên - cp20070802@gmail.com - 0917988999 Trương Minh Hiếu - hieutruongminh@gmail.com - 0985844177 Hoàng Thị Cẩm Nhung - hoangnhung.ttn@gmail.com - 0976108706 Nguyễn Văn Thành - nvthanh284@gmail.com - 01287756583 Lý tưởng của Nhóm nè _