COG - COde Generator

  •        0

Meta Data extraction, etc.

http://cog.codeplex.com/

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Bizwikimodule - Search Bizwiki UK for a business


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <custombuttons xmlns="http://toolbar.google.com/custombuttons/"> <button> <title>Search Bizwiki</title> <description>Search for a UK Business on Bizwiki</description> <search>http://www.bizwiki.co.uk/search?what="{query}"</search> <icon mode="base64"> AAABAAIAEBAAAAAAAABoBQAAJgAAACAgAAAAAAAAqAgAAI4FAAAoAAAAEAAAACAAAAABAAgAAAAA AEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP///wAAcOIAtINGAIGj0wDix6UAK8b3AAAnqQB2TSIA W22jAJ3l+ADGo3cAK0ueANXg6ABKodMAW8LuAJVnNwD+8NkAlXpdADq