classgen

  •        0

classgen is a Java class generator. It produces classes for abstract syntax trees in compiler frontends from simple and compact specifications. Generated classes have builtin support for the Visitor design pattern.

http://classgen.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Javamicko - Micro C Compiler (MiCKo) re-done in Java


Микро Ц Компајлер у Јави, по поруџбини профеÑ�орке Сувајџин :) Имплементација МиЦКа у Јави коришћењем JFlex Ñ�кенера и CUP парÑ�ера. Генерација кода је ручна, а можда Ñ�е пређе и на Classgen у Ñ�лучају да ово крене неким чуднијим током... Циљ је направити компајлер Микро Ц-а који компајлирÐ

ClassGen - A simple C++ class implementation/header file generator written in Perl


A simple C++ class implementation/header file generator written in Perl