BeDrivers

  •        0

BeDrivers - The place for Drivers for BeOS/Haiku/Zeta.

http://www.bedrivers.com/index.php?DevZone

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Rinfo-foreskriftshantering - Exempelapplikation för hantering av myndighetsföreskrifter


Exempelapplikation för hantering av myndighetsföreskrifterSyftet med denna exempelapplikation var att illustrera i programkod hur en myndighet kan implementera de format som rekommenderas av Rättsinformationsprojektet för den mest grundläggande nivån av publicering av myndighetsföreskrifter. Tanken var inte att tillhandahålla ett färdigt system för rättsinformationshantering. Vi har dock börjat vidareutveckla applikationen till att bli just ett sådant färdigt system. Mer informatio
We have large collection of open source products. Follow the tags from Tag Cloud >>