baras

  •        0

baras is an updated version of quot;SaraBquot; - Supports the Towers of Hanoi, Grandfather-Father-Son, or any custom backup rotation strategy. Easy to use and highly configurable. baras utilizes the great backup program, DAR (Disk ARchive).

http://baras.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

BarBara Barcode Library


Barcode recognition library (vb6, VB.NET amp; PHP5). Reads from Windows GDI device, .NET Graphics object or PECL Imagick source. Supports Code39, UPC, MSI, 2of5, Codeabar and many others.

Ts3wi - Teamspeak 3 Web Interface


Ein Projekt von Bara und Fakedog. Was die Verwaltung von Teamspeak 3 Server erheblich vereinfacht und leicht zu bedienen ist.

Csharp2ajax - Compiler


En kompilator som kan kompilera C#kod till JavaScript. OOP konceptet förs in i javascripten med arv, namn områden osv. swing biblioteket ifrån javan kan användas i c# med arv. Exempelvis så kan man skapa JTREE i C# fast det heter SDTREE när man instansierar det, bara bytas ut J till SD. Det här är ett sätt att försöka att föra in C# i Ajax och använda sig av hela Swing i Javan.

Patriktest - Hmm


Detta är bara ett test

Test-fatpat - Hmm


Detta är bara ett test

Prufa1 - Bara ad prufa


This is just a test,please ignore.

Bara - web development


this is a page the web page development