Ambivalence

  •        0

Ambivalence is a Model-View-Controller framework for PHP web development. The initial version, based on the Java-based Maverick project, offers clean MVC separation and an XML sitemap, plus a service to authenticate and enforce access control.

http://amb.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Peces (Joc de Tangram)


Peces eacute;s un programa per jugar a 39 modalitats de tangram y meacute;s de 18.000 figures per resoldre. Podeu crear noves figures, generar-les automagrave;ticament, crear concursos i intercanviar les dades amb altres usuaris. A tangram's program with 39 modalites of tangram and more 18,000 shapes. You can create new figures and add them to the main game. In addition, it is possible to create competitions against your friends, and select only the shapes you want to use. Programme pour j

Pac3tdp - Projecte java de la pac3 de TDP


Una aplicació client/servidor amb RMI, amb accés a bbdd postgresSQL i GUI.

Launcherxwii - canvi de perfils amb menu


La idea es fer un menu on puguis triar diferents perfils segons l'aplicacio que t'interesi i tot això fer-ho desde un Wiimote. Utilitzem XWii com a comunicacio amb el wiimote. El menu serà amb python

Paquet-ofimatic-empreses - Paquet ofimàtic amb programari lliure per petites empreses


Desenvolupar un paquet ofimàtic amb programari lliure orientada a donar suport als petits/es empresaris/es i treballadors/es autònoms en el desenvolupament dels seus negocis i proporcionar un servei de suport i manteniment.

DebEX Barebone 64bit


DebEX Barebone 64bit Linux Live DVD is based on Debian Jessie

Sqlin - Cració d'un sistema vulnerable a SQL injection


Creació d'un sistema vulnerable a SQL injection amb finalitats didàctiques. El principal d'aquest petit projecte és la memòria, i paral·lelament es crearà un lloc vulnerable on testejar els continguts.

Ambisuite


A suite of applications to manipulate (ambman) and convert (wav2amb, amb2caf) ambisonic audiofiles and informational utilities (ambcalc, ambchan, ambinfo). Manipulations include soundfield rotation, zooming and meta-data reading and creation.

Cursbasicvbnet - Curs basic de C# VB NET 2005


Petit curs de C# VB NET per principiants. La idea es fomentar l'aprenentatge en base a petits exemples que es puguin portar a terme en 2 o 3 sessions de 2 hores. L'objectiu del curs es que els alumnes siguin capaços de fer petites aplicacions de formulari o web(amb pocs coneixements html). Principal

Portalas - Simple portal d'autenticació d'usuaris mitjançant Wifidog


Aquest projecte és un simple portal que respon a les peticions d'autenticació que genera el dimoni Wifidog (wifidog daemon). Aquest projecte està provat utilitzant un punt d'accés amb firmware DD-WRT v24 que porta aquest dimoni instal.lat. L'idea del projecte és no fer servir el sistema php/postgress del propi wifidog i fer un sistema més senzill que permeti administrar les autenticacions sobre un punt d'accés. El projecte està creat amb codi php i base de dades mysql. Aquest sistema de