Automatic Kernel Tunables for Linux

  •        0

The AKT project aims at making the kernel able to automatically tune the resources as it sees appropriate. NOTE: the AKT API has been moved to a new project called libtune (https://sourceforge.net/projects/libtune)

http://akt.sourceforge.net

Tags
Implementation
License
Platform

   
Related Projects

Aktnow - API and Documentation for AktNow.com


AktNow is a non-partisan online activism platform used to connect people with similar views. AktNow.com offers a flexible API library which can be used to develop apps and mashups using the activism tools. This project will serve to document the API and involve the developer community.

Dom-editor - GTK-based XML editor


Dome is an visual programming language for manipulation of XML documents developed at the University of Southampton. It has been used in the AKT project to trawl through large websites, extracting information from them by transforming the source HTML into RDF. Dome is written in Python and uses the 4suite and PyGTK libraries. It should run on any Linux or Unix system. See: http://www.aktors.org/technologies/dome/ To install, drag this Zero Install feed to your installer: http://dom-editor.google

Testa-projekts - Testēju google code bug tracking


NepiecieÅ¡ama iespÄ“ja veidot pilnÄ�s atskaites, t.i., visi parametri, visos periodos, visi projekti; EksportÄ“Å¡anas iespÄ“ja uz Excel. IespÄ“ja atlasÄ«t pieteiktÄ�s problÄ“mas pa periodiem. IespÄ“ja atlasÄ«t pa projektiem. IespÄ“ja atlasÄ«t pa atbildÄ«gajiem. IespÄ“ja atlasÄ«t tikai aktÄ«vos vai tikai slÄ“gtos PZ. Tipiskas atskaites projektiem: personas pieteiktie, PZ; personai pieÅ¡Ä·irtie PZ; problÄ“mas, kam persona izvÄ“lÄ“jusies sekot. NotifikÄ�cijas Ir jÄ�bÅ«t Å¡Ä�dÄ�m notifikÄ�ciju iespÄ

Inera-erbjuden-etjanst - Erbjuden e-tjänst är en stödtjänst som visar vilka e-tjänster som erbj


Denna projektplats är en pilot för uppsättning av öppen källkodsprojekt. Tjänstekontraktet för Erbjuden e-tjänst förvaltas inom RIV-TA projektet Stödtjänster kan jämföras med funktioner som kan hämtas och användas i många olika e-tjänster. Genom att stödtjänsterna friläggs i form av tjänstekontrakt behöver inte varje e-tjänsteutvecklare ta fram liknande tekniska lösningar för stödfunktionalitet utan kan fokusera på själva e-tjänsten. På så vis effektiviseras tjäns

System-haji - Tugas APBO Pak Lilik


PENDAFTARAN CALON JEMA’AH HAJINarasi Sistem Manual. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam syari’at Islam, haji dapat berarti mengunjungi Ka’bah dan Tanah Suci, untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun, dan kewajiban-kewajibannya. Ada beberapa jenis pelayanan yang dilakukan oleh Departemen Agama khususnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam proses pendaftaran haji, yakni: Menerima pendaftaran Calon Jema’ah Haji (CJH) dan memberi pengarahan tentang syarat pen

DigitalAct - System Digitalizacji Akt


System Digitalizacji Akt

Micci0512-vAkt


Virtualt Aktie spil

akt2 - Awesome Keytool


Awesome Keytool

huaweiAktBbo - HUAWEI E220 modem activator


HUAWEI E220 modem activator